Твърди фотоволтаични панели върху PVC хидроизолация

Интегриране на твърди тънкослойни фотоволтаични панели върху PVC хидроизолация

 

елементи:

1. LT ламарина;
3. Топлоизолация от минерална вата с мин. якост на натиск 70 kPa;
6. Външен PVC профил;
7. Вътрешен алуминиев профил;

решение:

Специално разработена система с PVC профил за заваряване към хидроизолационната PVC мембрана и механична връзка с фотоволтаичния панел. 

Този олекотен вариант за фиксиране на фотоволтаичните панели към покрива не изисква затежняване или пробив на покривната мембрана.

предимства:

  • Ниско тегло;
  • Не се нарушава цялостта на покривното покритие;
  • Бърз, лесен и безопасен монтаж;
  • Директна механична връзка на тънкослойния соларен панел към профилната система, без нужда от допълнителна конструкция;
  • Ветроустойчива система*;
  • Поддръжката и ремонта на соларните панели не се затруднява;
  • Възможност за прилагане както върху съществуващи, така и върху новоизградени покриви с PVC хридроизолационна мембрана. 
*Броят на профилите и разстоянието, през което се фиксират е предмет на изчисления чрез специализиран софтуер!!!