Фотоволтаични системи за скатни покриви

 

Фотоволтаични системи за скатни покриви
Интегриране на гъвкави фотоволтаични панели върху покриви с битумни керемиди

Гъвкави фотоволтаични панели върху покриви с битумни керемиди

Как да се използват оптимално площите на скатни покриви за ефективно производство на енергия при изграждане и запазване на надеждно покривно покритие?

Интегриране на твърди фотоволтаични панели върху покрив с битумни керемиди

Твърди фотоволтаични панели върху покрив с битумни керемиди

Как да бъдат интегрирани твърди тънкослойни фотоволтаични панели върху скатен покрив с битумни керемиди?

Твърд фотоволтаичен панел върху покрив с керамични керемиди

Твърд фотоволтаичен панел върху покрив с керамични керемиди

Как да бъде интегрирана система от фотоволтаични панели върху скатен покрив с керамични керемиди без пробив на хидроизолационното покритие.

Акцент

Фотоволтаична инсталация върху покрива на Тържище София

ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг реализира поредна фаза от изпълнението на покривна фотоволтаична система на индустриален обект, намиращ се в ж.к. „Дружба”, гр. София.