Фотоволтаични системи за покриви с PVC хидроизолация

 

Фотоволтаични системи за покриви с PVC хидроизолация
Гъвкави фотоволтаични панели върху PVC хидроизолация

Гъвкави фотоволтаични панели върху PVC хидроизолация

Как да се използва оптимално площта на покрив с PVC хидроизолация за производство на слънчева енергия?

Интегриране на твърди тънкослойни фотоволтаични панели върху PVC хидроизолация

Твърди фотоволтаични панели върху PVC хидроизолация

Как да бъде интегрирана фотоволтаична инсталация с твърди тънкослойни панели върху покрив с PVC хидроизолация?

Акцент

Фотоволтаична инсталация върху покрива на Тържище София

ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг реализира поредна фаза от изпълнението на покривна фотоволтаична система на индустриален обект, намиращ се в ж.к. „Дружба”, гр. София.