Фотоволтаични системи за покриви с TPO хидроизолация

 

Фотоволтаични системи за покриви с TPO хидроизолация
Интегриране на гъвкави фотоволтаични панели върху TPO хидроизолация

Гъвкави фотоволтаични панели върху TPO хидроизолация

Как да се използва оптимално площта на покрив с TPO хидроизолация за производство на електроенергия?

Интегриране на твърди фотоволтаични панели върху TPO хидроизолация

Твърди фотоволтаични панели върху TPO хидроизолация

Как да бъде интегрирана фотоволтаична инсталация с твърди тънкослойни панели върху метален покрив с TPO хидроизолация?

Акцент

Фотоволтаична инсталация върху покрива на Тържище София

ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг реализира поредна фаза от изпълнението на покривна фотоволтаична система на индустриален обект, намиращ се в ж.к. „Дружба”, гр. София.