Интегрирана покривна система с гъвкави фотоволтаични панели, гр.Удине (Италия)

ГАЛЕРИЯ