Фотоволтаични системи
Технически решения. Доставки. Инженеринг.

Иновация и природа в едно цяло
Като експерт в покривните решения, ВИ ДЖИ ЕФ предлага техническа консултация, доставка и инженеринг на интегрирани фотоволтаични системи за нови или съществуващи покриви с:
  • разнообразна форма и наклон;
  • бетонова, метална или дървена конструкция;
  • гъвкави или твърди фотоволтаични панели;
  • полимер-битумни или синтетична мембрани;
  • битумни, керамични, бетонови или метални керемиди.
Нашият екип ще ви предостави комплексно обслужване, включително: проект за разпределение на соларните панели и интеграция в покривното покритие; ценова оферта; симулация за производителност на фотоволтаичната система и амортизационен план; работно проектиране, доставка, изпълнение и гаранционно обслужване.

Акцент

Фотоволтаична инсталация върху покрива на Тържище София

ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг реализира поредна фаза от изпълнението на покривна фотоволтаична система на индустриален обект, намиращ се в ж.к. „Дружба”, гр. София.