Твърди фотоволтаични панели върху PVC хидроизолация

Интегриране на твърди тънкослойни фотоволтаични панели върху PVC хидроизолация

 

елементи:

1. LT ламарина;
3. Топлоизолация от минерална вата с мин. якост на натиск 70 kPa;
6. Външен PVC профил;
7. Вътрешен алуминиев профил;

решение:

Специално разработена система с PVC профил за заваряване към хидроизолационната PVC мембрана и механична връзка с фотоволтаичния панел. 

Този олекотен вариант за фиксиране на фотоволтаичните панели към покрива не изисква затежняване или пробив на покривната мембрана.

предимства:

  • Ниско тегло;
  • Не се нарушава цялостта на покривното покритие;
  • Бърз, лесен и безопасен монтаж;
  • Директна механична връзка на тънкослойния соларен панел към профилната система, без нужда от допълнителна конструкция;
  • Ветроустойчива система*;
  • Поддръжката и ремонта на соларните панели не се затруднява;
  • Възможност за прилагане както върху съществуващи, така и върху новоизградени покриви с PVC хридроизолационна мембрана. 
*Броят на профилите и разстоянието, през което се фиксират е предмет на изчисления чрез специализиран софтуер!!!

 

За връзка с нас

Централен офис София
моб.: 088/ 219 81 00

Офис Пловдив
моб.: 088/ 766 37 62

Офис Бургас
моб.: 088/ 565 08 66

 
 
КОНТАКТИ

Централен офис София:
гр. София 1582
ул. „Проф. Цветан Лазаров” №115

тел.: (+359 2) 44 55 100/144/155
моб.: (+359 88) 219 81 00
факс: (+359 2) 962 96 95

е-mail: office@vjf.bg
www.vjf.bg

 
РЕГИОНАЛНИ ОФИСИ

Офис Пловдив:
гр. Пловдив 4003
бул. „Цар Борис III Обединител” № 35
тел.: (+359 32) 96 26 60
моб.: (+359 88) 766 37 62
факс: (+359 32) 96 26 61

Офис Бургас:
гр. Бургас 8000
к-с Лазур, бл. 140, партер
моб.: (+359 88) 565 08 66

 
НАПРАВЛЕНИЯ

ГЕОСИСТЕМИt:
geosystems@vjf.bg
www.vjfgeosystems.com

ИЗОСИСТЕМИ:
isosystems@vjf.bg
www.vjfisosystems.com

СОЛАРНИ СИСТЕМИ:
pv@vjf.bg
www.vjfsolar.com

ЛАНДШАФТ:
landscape@vjf.bg
www.vjflandscape.com