Твърди фотоволтаични панели върху TPO хидроизолация

Интегриране на твърди фотоволтаични панели върху TPO хидроизолация

 

ЕЛЕМЕНТИ:

 1. LT ламарина;
 2. Alubar пароизолационна мембрана;
 3. Топлоизолация от минерална вата с мин. якост на натиск 70 kPa;
 4. TPO хидроизолационна мембрана;
 5. Твърд тънкослоен фотоволтаичен панел;
 6. AluFix® - алуминиев профил от система General Fix®;
 7. BandFix® - елемент за връзка между хидроизолацията и алуминиевия профил (система General Fix®).

РЕШЕНИЕ:

Специално разработена система General Fix® за интегриране чрез механична връзка с твърдия фотоволтаичен панел и залепване към хидроизолационната TPO мембрана.

ПРЕДИМСТВА:

 • Ниско тегло: общото тегло на AluFix – алуминиев профил с лента и BandFix лента (елементи на системата General Fix®) е 2 кг/л.м.
 • Без пробив на хидроизолационната система;
 • Бърз и лесен монтаж;
 • Директна механична връзка на тънкослойния соларен панел към профилната система, без нужда от допълнителна конструкция;
 • Ветроустойчива система*;
 • Поддръжката и ремонта на соларните панели не се затруднява;
 • Възможност за прилагане както върху съществуващи, така и върху новоизградени покриви с TPO хридроизолационна мембрана.

*Броят на профилите и разстоянието, през което се фиксират е предмет на изчисления чрез специализиран софтуер!!!

 

За връзка с нас

Централен офис София
моб.: 088/ 219 81 00

Офис Пловдив
моб.: 088/ 766 37 62

Офис Бургас
моб.: 088/ 565 08 66

 
 
КОНТАКТИ

Централен офис София:
гр. София 1582
ул. „Проф. Цветан Лазаров” №115

тел.: (+359 2) 44 55 100/144/155
моб.: (+359 88) 219 81 00
факс: (+359 2) 962 96 95

е-mail: office@vjf.bg
www.vjf.bg

 
РЕГИОНАЛНИ ОФИСИ

Офис Пловдив:
гр. Пловдив 4003
бул. „Цар Борис III Обединител” № 35
тел.: (+359 32) 96 26 60
моб.: (+359 88) 766 37 62
факс: (+359 32) 96 26 61

Офис Бургас:
гр. Бургас 8000
к-с Лазур, бл. 140, партер
моб.: (+359 88) 565 08 66

 
НАПРАВЛЕНИЯ

ГЕОСИСТЕМИt:
geosystems@vjf.bg
www.vjfgeosystems.com

ИЗОСИСТЕМИ:
isosystems@vjf.bg
www.vjfisosystems.com

СОЛАРНИ СИСТЕМИ:
pv@vjf.bg
www.vjfsolar.com

ЛАНДШАФТ:
landscape@vjf.bg
www.vjflandscape.com