Фотоволтаични системи за скатни покриви

 

Фотоволтаични системи за скатни покриви
Интегриране на гъвкави фотоволтаични панели върху покриви с битумни керемиди

Гъвкави фотоволтаични панели върху покриви с битумни керемиди

Как да се използват оптимално площите на скатни покриви за ефективно производство на енергия при изграждане и запазване на надеждно покривно покритие?

Интегриране на твърди фотоволтаични панели върху покрив с битумни керемиди

Твърди фотоволтаични панели върху покрив с битумни керемиди

Как да бъдат интегрирани твърди тънкослойни фотоволтаични панели върху скатен покрив с битумни керемиди?

Твърд фотоволтаичен панел върху покрив с керамични керемиди

Твърд фотоволтаичен панел върху покрив с керамични керемиди

Как да бъде интегрирана система от фотоволтаични панели върху скатен покрив с керамични керемиди без пробив на хидроизолационното покритие.

Акцент

Фотоволтаични системи за плосък покрив

Оптимално използване на покривната площ за производство на "зелена" енергия.

Интегрирана фотоволтаична система за плосък покрив с битумна хидроизолация