Фотоволтаични системи за покриви с PVC хидроизолация

 

Фотоволтаични системи за покриви с PVC хидроизолация
Гъвкави фотоволтаични панели върху PVC хидроизолация

Гъвкави фотоволтаични панели върху PVC хидроизолация

Как да се използва оптимално площта на покрив с PVC хидроизолация за производство на слънчева енергия?

Интегриране на твърди тънкослойни фотоволтаични панели върху PVC хидроизолация

Твърди фотоволтаични панели върху PVC хидроизолация

Как да бъде интегрирана фотоволтаична инсталация с твърди тънкослойни панели върху покрив с PVC хидроизолация?

Акцент

Фотоволтаични системи за плосък покрив

Оптимално използване на покривната площ за производство на "зелена" енергия.

Интегрирана фотоволтаична система за плосък покрив с битумна хидроизолация