Фотоволтаични системи за битумни покриви

 

Фотоволтаични системи за битумни покриви
Интегриране на гъвкави фотоволтаични панели върху битумна хидроизолация

Гъвкави фотоволтаични панели върху битумна хидроизолация

Как да се използват оптимално площите на плоски покриви с битумна хидроизолация за ефективно производство на слънчева енергия?

Интегриране на твърди фотоволтаични панели върху битумна хидроизолация

Твърди фотоволтаични панели върху битумна хидроизолация

Как да бъде монтирана фотоволтаична инсталация с твърди тънкослойни панели върху плосък стоманобетонен покрив без пробив на хидроизолационното покритие?

Акцент

Фотоволтаични системи за плосък покрив

Оптимално използване на покривната площ за производство на "зелена" енергия.

Интегрирана фотоволтаична система за плосък покрив с битумна хидроизолация