Фотоволтаичната система от Ви Джи Еф Инженеринг покрива до 100% от разходите за осветление на Музейко

01.10.2015

Фотоволтаичната система от Ви Джи Еф Инженеринг покрива до 100% от разходите за осветление на Музейко

В началото на октомври отваря врати Музейко -  първият за България и Балканския полуостров детски научен център. Музейко е с важна мисия – да популяризира науката и приложенията й в заобикалящия ни свят пред децата. Модерният музей е чудесен начин за по-добро разбиране на науката, като същевременно се формира представата на всяко дете за това колко много е постигнало и продължава да постига човечеството. Музейко е организиран времево – има етаж минало, етаж представящ настоящето, както и етаж, на който децата могат да се докоснат до бъдещето. 

Покривът е  настоящето, но и бъдещето на света, затова и ние от Ви Джи Еф Инженеринг, се включихме в инициативата чрез изграждането на  фотоволтаична система. По този начин се осигурява  част от енергията, необходима за осветлението в сградата. Освен това, фотоволтаичната система на Ви Джи Еф Инженеринг е включена и като експозиция на Музейко. Децата могат да я разгледат, да видят в действие как работи и да научат повече за начина, по който слънчевата енергия се трансформира в електроенергия. 

Фотоволтаична инсталация - компоненти 

Инсталирана е свързана към мрежата фотоволтаична инсталация с обща мощност от 18KWp. Използвана е патентованата система за безпробивен монтаж на фотоволтаични модули General Fix с 20 години гаранция. Системата се състои от 70 поликристални фотоволтаични модули, всеки с пикова мощност от 250Wp, както и от трифазни инвертори, съответно 10KW p и 8KW p. Оборудването за постояннотоковата част и за променливотоковата част, е разположено в две електрически табла, изработени от Ви Джи Еф Инженеринг. Има постояннотокови предпазители за всеки стринг, както и подходящи катодни отводители. На променливотоковата част има автоматичен предпазител, както и 4-полюсен катоден отводител, който защитава инверторите от пренапрежения. 

Ви Джи Еф Инженеринг се включи с дарение в проекта Музейко 

Допълнително към стандартната система са  инсталирани още два фотоволтаични модула: 

Гъвкав фотоволтаичен модул с мощност от 136Wp. Структурата на фотоволтаичния материал е от аморфен силиций. Модулът има радиус на огъване от 50 см. И интересен за децата факт е, че по него може да се ходи. Модулът има 22 клетки с 44 байпас диода и е изключително продуктивен при хоризонтално полагане. Модулът е интегриран върху специално разработена мембрана Phoenix Solar Tech. 

Твърд тънкослоен фотоволтаичен панел с мощност от 150Wp. Тип CIGS (медно-индиев-галиев диселенид). Модулът е с поликристална структура, фотоволтаичният материал е около 100 пъти по-тънък от поли и монокристалните фотоволтаични клетки. Модулът се състои от 80 клетки и има вградени 160 байпас диода, което го прави изключително продуктивен при променлива облачност. 
Двата компонента съставляват състемата General Solar PV - разработена от General Membrane Италия. Дарение още е контролерът, който зарежда акумулаторната батерия и фиксиращи модули от системата General Fix, както и инженеринга и изработката. Двата модула са свързани посредством контролер към автономна система, която демонстрира на посетителите за какво може да бъде използвана соларната енергия. С демонстрационна цел автономната система дава възможност на децата да слушат музика и наблюдават светлинни ефекти, енергията за които е произведена изцяло от слънцето.  

В зависимост от сезона, фотоволтаичната система покрива до 100% от разходите за осветление на Музейко, като произведеното електричество се оползотворява директно. 

Вижте фотоволтаичната система, изпълнена от ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг и заведете своето дете в Музейко – имате шанса да научите много за соларните системи и производството на енергия от възобновяеми източници. Защото това е бъдещето за децата ни.