Фотоволтаична инсталация с тънкослойни панели върху покрива на Тържище София

11.09.2014

Фотоволтаична инсталация с тънкослойни панели върху покрива на Тържище София


Ви Джи Еф Инженеринг изпълни система с CIGS модули и инвертор върху покрива на зеленчукова борса в столичния квартал Дружба. Фотоволтаичната инсталация с мощност 10 KW ще покрива част от нуждите на инвеститора от електроенергия чрез възобновяеми източници. Решението е стратегическо предвид ръста в цените на тока, както и значителното потребление на обекта.